מחקר פורץ דרך

 עקב כך, אנחנו מחויבים להוביל לפריצת דרך !ALS זהו מחקר בהקף חסר תקדים בתחום ה

.אבל בשביל זה אנחנו זקוקים לך .ALS מהפכנית בחיפוש הסיבה ל

  .ALS למעלה מ200,000 אנשים ברחבי העולם חיים עם

.יחסית מעט ידוע על הסיבה למחלה ניוונית זו

.אין למחלה כל טיפול

 .ימותו מהמחלה תוך 3 עד 5 שנים ALS בממוצע חולי

.בסיס גנטי ALS זה כמעט ודאי של

הוא פרוייקט מחקרי רחב היקף למציאת הבסיס Project MinE

 הבנת הגנים האלה תוכל להוביל .ALS הגנטי הזה. המטרה הסופית היא זיהוי גנים שקשורים למחלת ה

.לפיתוח תרופות

 ALS כדי להגיע ליעד הנכסף הזה, אנחנו מתכננים למפות מיפוי גנטי מלא של לפחות 15,000 חולי

ולהשוות אותם למיפוי גנטי של 7,500 נבדקים בריאים, על מנת לגלות את הקשר בין שינויים גנטיים ו

מחקר מעין זה דורש כמות מידע אדירה, והוא יקר מאד. לכן אנחנו זקיקים לעזרתך. תרום או .ALS

 !מעכשיו גם שלך – Project MinE !התחל קמפיין היום

Meet the project initiators

 • Leonard van den Berg

  Prof. of Neurology UMC Utrecht, Director of the Netherlands ALS Centre

  Leonard van den Berg

  Prof. of Neurology UMC Utrecht, Director of the Netherlands ALS Centre

  As the director of the Netherlands ALS Centre and Professor of Experimental Neurology at the University Medical Centre (UMC) Utrecht, I am searching for the best possible treatment for people with ALS. I encourage international cooperation in the field of ALS through my position as President of the European Network for the Cure for ALS (ENCALS). Furthermore, our centre coordinates several ALS research projects with European partners.

 • Jan Veldink

  Prof. of Human Neurogenetics UMC Utrecht

  Jan Veldink

  Prof. of Human Neurogenetics UMC Utrecht

  I am the head of the human neurogenetics unit at the UMC Utrecht with recent infrastructural investments (next generation sequencing and computational hardware (high-performance clustering computing)) and state of the art bioinformatics support. I have established a research line on ALS genetics, epidemiology and transcriptomics with a proven track record in both array-based and sequencing technology. In addition, I have established an international biobanking register and patient database specifically for ALS, which is essential to be able to carry out Project MinE.

 • Bernard Muller

  Entrepeneur, ALS patient

  Bernard Muller

  Entrepeneur, ALS patient

  In June of 2010, I was diagnosed with ALS. Since then I am passionately driving forces on our way to find a cure, with the help of my family, friends, business partners, fellow patients, advocates and especially Robbert Jan. I do whatever I can to connect the dots and find a way to treat this ruthless disease, because I strongly believe “One man can and will find a way, why not be that man…”.

  One June 21th, World ALS day, in 2013 we launched Project MinE (press release). Look how far we have come already. Now we need to speed up!

 • Robbert Jan Stuit

  Entrepeneur, ALS patient

  Robbert Jan Stuit

  Entrepeneur, ALS patient

  In May of 2011, I was diagnosed with ALS. From that moment on, I decided to fight ALS with everything I have. I am married to Hiske and am the proud father of Alec and Samuel. My sons are a huge source of inspiration for me to fight this disease even harder. After I met Bernard, a fellow ALS patient, we decided to work together to try and speed up the search for a treatment or even a cure for ALS. That’s why we started project MinE, the largest ever genetic research study into the cause of ALS.

ALS אודות מחלת ה

.מחלת ה ALS היא מחלת ניוון שרירים סופנית

,במסגרת המחלה, תאי העצב שמפעילים את השרירים

.המצויים במוח ובחוט השדרה, מתים בהדרגה

ללא תאי עצב אלה, לא ניתן לתרגם רצון לפעול להפעלה

.של השרירים ולכן יש חולשה מתגברת ולאחר מכן שיתוק

בדרך כלל הסימנים הראשונים הם קשיים

.בהליכה, כתיבה,  דיבור,בליעה או נשימה

בגלל שאינם מופעלים, תאי השריר מתחילים למות והחולה

.נהיה משותק ביותר ויותר חלקי גוף

.היא מוות מכשל נשימתי ALS סיבת המוות השכיחה ביותר ב

.משתנה בין אנשים, אבל משך החיים הממוצע הוא 3 שנים ALS קצב התקדמות מחלת ה

בדרך כלל

,המחלה לא מובילה לכאב משמעותי ואינה משפיעה על תפקוד קוגניטיבי או על החושים (ראייה

.שמיעה, מישוש, ריח וטעם), וגם השליטה בצרכים נשארת

יכולה להתחיל בכל גיל, כשהגיל הנפוץ ביותר ALS מחלת ה

הוא בין 40 ל 60, והיא קטלנית. רק לאחוז

.קטן מהחוליםיש למחלה רקע משפחתי

.הגורם למחלה אינו ידוע, ואין לה כל תרופה

FAQ

 • Why is this initiative called project MinE?

  The goal of Project MinE is to systematically dig deep into thousands of DNA profiles in order to discover the different genetic mutations that can be connected with ALS. This connotation of “digging” or literally “mining” into the genetic data to find something valuable is the source of the “mine” in Project MinE.

 • What is DNA? What is a chromosome?

  DNA, or deoxyribonucleic acid, is the structure that carries all of the encoded hereditary characteristics inside of living organisms. DNA is present in the nucleus of all body cells. A DNA molecule consists of two long intertwining chains of molecular building blocks. Each of the building blocks in one of the chains is connected to a corresponding building block in the other chain. There are four types of building blocks: A (adenine), T (thymine), C (cytosine), and G (guanine). For example, the sequence of building blocks in a DNA chain might look something like this: AGGCTTATAAGGCCA.

  These DNA molecules are surrounded by proteins which ensure that the long DNA chains are folded and twisted in an orderly fashion. The DNA molecules and the surrounding proteins form together what are called chromosomes. In each human cell nucleus, there are 46 chromosomes, organized in 23 pairs. Each pair features one chromosome inherited from the father and one from the mother. An inherited trait resides in a small piece of DNA called a gene. A full set of genetic information from a living organism is referred to as a genome.

  Although a large portion of the DNA in each human being is exactly the same, there are also unique differences. You can see this reflected in a wide range of physical characteristics, such as eye colour, hair colour, and height. For certain diseases, a predisposition to develop them is determined in the DNA and therefore hereditary. In addition, there are also spontaneous changes, known as mutations, which can occur in the DNA and also cause various diseases. It is precisely these genetic differences and mutations in the DNA of ALS patients that we are examining in order to come to a better understanding of which genes contribute to the onset of the disease.

 • What is a DNA profile?

  A DNA profile is the full description of the unique DNA characteristics of a given organism. It can be mapped and read with the aid of whole genome sequencing techniques. The full DNA code of an individual can be obtained from a blood sample. By comparing the full DNA profiles of people with ALS with those of carefully selected control subjects, Project MinE aims to detect the genetic differences and mutations that contribute to ALS.

 • What is whole genome sequencing?

  Whole genome sequencing is the technique used in laboratories to read and map the complete DNA code of a living organism. The result of this process is a full DNA profile of that organism. On their own, these profiles do not provide a lot of valuable clinical information. They must be compared with the profiles of control subjects in order to come to a better understanding of the genetic differences and combinations of mutations that contribute to the onset of ALS.

 • Why do we need 15,000 DNA profiles from people with ALS?

  We know that there are multiple (genetic) factors that contribute to people developing ALS and that oftentimes it is a complex combination of these (genetic) factors that leads to someone getting ill. We also know that it is possible for these genetic mutations to show up in healthy individuals and that they never lead to developing ALS. Because of this complexity, it is imperative for us to compare as many DNA profiles from people with ALS with control subjects as possible. This will allow us to come to a better understanding of the genetic differences and combinations of mutations that have a strong causal effect on an individual developing ALS. The more profiles we study, the more trustworthy the results of our research will be.

 • Where will all of the DNA samples for Project MinE come from?

  The DNA of 15,000 people with ALS needed for Project MinE will come not only from the Netherlands, but also from other countries around the world. Thanks to the cooperative relationship between the Netherlands ALS Center and other leading ALS centers throughout Europe, via the European Network for the Cure for ALS (ENCALS), and beyond, Project MinE can be quickly set up and rolled out further.

 • What is the Netherlands ALS Center?

  The Netherlands ALS Center is located in the University Medical Center (UMC) Utrecht. The goals of the ALS Center are to optimize and accelerate the diagnosis of ALS, to improve the quality of care and treatment that ALS patients receive, and to initiate, encourage, and facilitate research into the cause and a possible cure for ALS. The center is headed by Professor Leonard van den Berg and works closely with several ALS centers throughout Europe and the rest of the world.

 • What is the ALS Foundation of the Netherlands?

  The mission of the ALS Foundation of the Netherlands is to contribute to discovering the cause and eventually a cure for ALS in the future, while helping to make the lives of ALS patients more bearable now. It executes on this mission by organizing and coordinating fundraising campaigns, and facilitating the flow of funds in order to expand ALS treatment and research, most notably by the Netherlands ALS Center. The foundation bears the hallmark of the Central Fundraising Bureau (Centraal Bureau Fondsenwerving) and is officially registered with the Dutch Tax Authority (Belastingdienst) as an organization that serves the public good (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 • I have ALS. Besides making a donation, how can I get involved in Project MinE?

  For the research undertaken by Project MinE, genetic material obtained from blood samples of both people with ALS and control subjects will be used. If you are a resident of the Netherlands, your genetic material is also very welcome for several studies being undertaken by the Netherlands ALS Center, including the PAN research. If you’re interested, you can register directly via the following website: www.alsonderzoek.nl. Outside of the Netherlands, we recommend that you contact your doctor or local ALS center on how to participate in local ALS research. If your local ALS organization has not yet joined Project MinE, encourage them to get in touch with the Netherlands ALS Center.

 • I do not have ALS. Other than making a donation or starting a campaign, what’s the best way for me to participate in Project MinE?

  For this study, genetic material from both people with ALS and control subjects will be used. In order to guarantee the quality of the comparative analysis, the control subjects must meet certain criteria. For this reason, it is not possible for control subjects to register themselves for the study.

 • I am an ALS researcher. What clinical data do I need to collect along with a patient's blood sample to become a partner in Project MinE?

  For this study, genetic material from both people with ALS and control subjects will be used. Control subjects need to conform to specific requirements. A Standard Operating Procedure has been defined for this and can be found here.

  Along with genetic material, some minimal clinical data needs to be collected for each individual in Project MinE. This core clinical dataset has been defined for Project MinE and guidelines can be found here. This includes the Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS).

  In addition, each individual can be asked to fill in a questionnaire about life style and environmental factors (form for patients/controls, form for examiners), for international collaborative research into risk factors for ALS.

  As part of the European FP7-funded EuroMOTOR and the JPND-funded SOPHIA project, SOPs for neuropathology and blood & urine sample collection have also been developed.

  If you’d like to learn more about collaborative data collection, please contact the project office at info@www.projectmine.com.