משלוח ראשון של חמישים דגימות מישראל נשלח למיפוי גנטי מלא הודות למאמצי הגיוס של עמותת פרס לחיים