Data från 4 500 DNA-profiler är tillgängliga för analysData från mer än 2 500 DNA-profiler har skickats via den direkta datalänken från vår sekvensleverantör Illumina i USA till superdatorn i Nederländerna. Sammanlagt har Project MinE nu tillgång till data från över 4 500 DNA-profiler för analys.

Efter sekvenseringen av hela genomet skickar Illumina i San Diego, USA, data till SURFsaras superdator i Nederländerna där data lagras på ett säkert sätt. Den ideella organisationen SURFsara säkerställer säker och snabb lagring av alla petabyte data för Project MinE. Det är en mycket viktig del av Project MinE, eftersom det krävs större kapacitet för lagring och analyser än för något tidigare projekt.

Alla forskare sam samarbetar inom Project MinE kan analysera sina data i SURFsaras nätverk, vilket möjliggör snabba och effektiva analyser. Den internationellt åtkomliga ICT-infrastrukturen medger kombinerad analys av tusentals råa filer över kompletta genom, vilket är unikt. Med ett vanligt datanätverk skulle det ta ungefär 600 år att köra analyser med sådans stora volymer sekvenseringsdata.

Vårt mål är att hitta de genetiska variationer som orsakar ALS.

Project MinE:s forskare inleder analyserna med sekvenseringsdata av hela genomet från 4 500 DNA-profiler. Våra forskare samarbetar för att jämföra data från hela DNA-profilen hos ALS-patienter med DNA-profiler från friska människor (kontrollpersoner). Med hjälp av dessa analyser strävar de efter att hitta genetiska variationer som associeras med ALS.