Den nederländska forskningen når 100 %Tack vare bidragen från många fantastiskt framgångsrika evenemang under 2015, främst Amsterdam City Swim, Tour Du ALS, Rainbowrun040 och Ledro4Life, nådde Nederländerna 100 % av finansieringsmålet för Project MinE!

Därmed nådde nederländarna sitt insamlingsmål och har sekvenserat 3 000 DNA-profiler för Project MinE!

Vi gratulerar ALS Foundation Netherlands och deras generösa sponsorer och donatorer!

Nederländerna är det andra landet som når insamlingsmålet för Project MinE. 2015 blev Belgien det första landet som nådde sitt insamlingsmål.

Project MinE-forskare vid University Medical Center i Utrecht börjar arbeta med analyserna av data från sekvenseringen av hela genomet. Gemensamma analyser av internationella data med länder som samarbetar inom Project MinE ger viktiga möjligheter till genetisk ALS-forskning. Genom att jämföra DNA hos ALS-patienter och friska kontrollpersoner strävar Project MinE efter att hitta de genetiska orsakerna till ALS, som också är känd som Lou Gehrigs sjukdom.

 

logoACSTourduALSlogo_rainbowrunLedro4Lifelogo