Project MinE-sammankomst i Boston: Över 10 000 DNA-profiler6 december förra året diskuterade ALS-organisationer och forskare, som tillsammans arbetar med Project MinE, de framsteg som har gjorts med det världsomspännande genetikprojektet. Vårt världsomspännande samarbete, forskare och ALS-stiftelser emellan, har redan gett upphov till den hittills största databasen över ALS-genetik. Det kommer att bidra till att hitta fler ALS-gener och att utveckla skräddarsydda behandlingar för ALS.

Sammankomsten i Boston skedde under det årliga internationella ALS-symposiet som anordnas av den brittiska organisationen MND. Bernard Muller välkomnade alla deltagare, i synnerhet gäster från Taiwan och Malta som inbjudits att delta i det världsomspännande projektet.

Över 10 000 DNA-profiler

Professor Jan Veldink bidrog med en uppdatering: Vad har åstadkommits så här långt? Tillsammans har vi nu nått 46 % av vårt mål. Fler än 10 000 DNA-prover har samlats in och sekvenserats (WGS – Whole Genome Sequencing; sekvensering av hela genomet). Med dessa framsteg har vi skapat den största och mest detaljerade genetiska datauppsättning som någonsin har varit tillgänglig för ALS-forskningen!

DNA-prover från deltagande ALS-center behandlas fortfarande och analyseras med sekvensering av hela genomet. Flera nya batcher med DNA-prover kommer in i början av 2018. För att nå vårt mål på sammanlagt 22 500 DNA-profiler behöver dock mer medel samlas in.

Gruppbilder av MinE-sammankomsten i Boston, december 2017

Tre nya konsortiummedlemmar

Tre länder var entusiastiska kandidater som vill delta i Project MinE. Alla tre har välkomnats av konsortiet: Ryssland, Slovenien och Kroatien. Med de tre nya medlemmarna är Project MinE ett samarbete mellan forskare och ALS-stiftelser i 19 länder. Fler länder är välkomna att delta!

Vi välkomnar våra nya partners i Ryssland, Slovenien och Kroatien!

Partners över hela världen deltar i Project MinE, dec 2017

Uppdaterad webbsida

Projektledaren Evelijn Zeijdner visade de nya forskningssidorna på webbplatsen som hör till Project MinE. Information om de senaste publikationerna och alla arbetsgrupper hittas på dessa forskningssidor. Rick van der Spek tillhandahöll en uppdatering om webbläsaren, som är en ofta använd resurs för att få en översikt över genetiska data från Project MinE. Arbetet med en ny version av Project MinE:s datawebbläsare pågår. Den nya versionen kommer att innehålla alla data som för närvarande finns tillgängliga i projektets datalager med SURFsara i Nederländerna. Det gör det möjligt för forskarna att undersöka datamängden på gruppnivå för olika gener.

Joke van Vught förklarar datainfrastrukturen för Project MinE

Datainfrastruktur och support

Slutligen förklarade forskaren Joke van Vught de ICT-strukturer och den support som hon och hennes kollegor från UMC Utrecht kan erbjuda forskare som deltar i Project MinE.